Regionale Kennis van Uitvaarten • Funeral Assist (2024)

Faciliteiten in heel Nederland

Funeral Assist wordt gevormd door een landelijk netwerk van rouwvervoerders en aanbieders van facilitaire diensten in de uitvaartzorg. In elke regio kunnen wij kleine en grote uitvaartondernemingen efficiënt en duurzaam ondersteunen met menskracht en materiaal. Met onze jarenlange ervaring en feeling met het uitvaartvak staat u er nooit alleen voor.

Faciliteiten in heel Nederland

Funeral Assist wordt gevormd door een landelijk netwerk van rouwvervoerders en aanbieders van facilitaire diensten in de uitvaartzorg. In elke regio kunnen wij kleine en grote uitvaartondernemingen efficiënt en duurzaam ondersteunen met menskracht en materiaal. Met onze jarenlange ervaring en feeling met het uitvaartvak staat u er nooit alleen voor.

 • FLEVO | IJSSEL | VECHT
 • GELDERLAND
 • MIDDEN NEDERLAND
 • NOORD-HOLLAND
 • WEST-BRABANT | ZEELAND
 • ZUID-HOLLAND
 • ZUIDOOST NEDERLAND

SAMEN ONDERNEMEN

Met behoud van regionale kennis en kwaliteit

Op basis van vereende krachten, met behoud van regionale kennis en kwaliteit, verzorgt Funeral Assist uitvaartvervoer en facilitaire diensten. Om uitvaartondernemers zo snel en efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij onze werkgebieden verdeeld in regio’s. Vanuit elke vestiging staan onze medewerkers dag en nacht klaar, 24 uur per dag 7 dagen!

Flevo | IJssel | Vecht

In het hart van Nederland kunt u terecht bij het uitvaartbureau van Funeral Assist dat gevestigd is in Kampen. Het volledige dienstenpakket is vanuit deze vestiging in te regelen.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL038 331 55 00

Meer informatie

Flevo | IJssel | Vecht

In het hart van Nederland kunt u terecht bij het uitvaartbureau van Funeral Assist dat gevestigd is in Kampen. Het volledige dienstenpakket is vanuit deze vestiging in te regelen.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL038 331 55 00

Meer informatie

Gelderland

Naast de kwalitatieve facilitaire dienstverlening die van Funeral Assist Gelderland verwacht mag worden is deze, in Doetinchem gevestigde locatie, gespecialiseerd in uitvaartvervoer en bijzonder personenvervoer.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL0314 391 831

Meer informatie

Gelderland

Naast de kwalitatieve facilitaire dienstverlening die van Funeral Assist Gelderland verwacht mag worden is deze, in Doetinchem gevestigde locatie, gespecialiseerd in uitvaartvervoer en bijzonder personenvervoer.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL0314 391 831

Meer informatie

Midden Nederland

In Midden Nederland kunt u terecht bij het uitvaartbureau van Funeral Assist dat gevestigd is in Bilthoven. Het volledige dienstenpakket is vanuit deze vestiging in te regelen.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL030 200 63 70

Meer informatie

Midden Nederland

In Midden Nederland kunt u terecht bij het uitvaartbureau van Funeral Assist dat gevestigd is in Bilthoven. Het volledige dienstenpakket is vanuit deze vestiging in te regelen.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL030 200 63 70

Meer informatie

Noord-Holland

Met Noordhollandse nuchterheid en een eigen stijl is Funeral Assist Noord-Holland u op alle manieren van dienst bij het organiseren van een uitvaart.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL020 800 35 61

Meer informatie

Noord-Holland

Met Noordhollandse nuchterheid en een eigen stijl is Funeral Assist Noord-Holland u op alle manieren van dienst bij het organiseren van een uitvaart.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL 020 800 35 61

Meer informatie

West-Brabant | Zeeland

In West-Brabant | Zeeland staan tien bekwame en betrokken medewerkers dag en nacht, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar voor u klaar.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL06 114 64 704

Meer informatie

West-Brabant | Zeeland

In West-Brabant | Zeeland staan tien bekwame en betrokken medewerkers dag en nacht, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar voor u klaar.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL06 114 64 704

Meer informatie

Zuid Holland

Vanuit Gouda en Barendrecht worden uitvaartondernemers volledig ontzorgd op het gebied van facilitaire dienstverlening en vervoer rondom de uitvaart.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL0182 515 316

Meer informatie

Zuid Holland

Vanuit Gouda en Barendrecht worden uitvaartondernemers volledig ontzorgd op het gebied van facilitaire dienstverlening en vervoer rondom de uitvaart.

DIRECT CONTACT OPNEMEN, BEL 0182 515 316

Meer informatie

Zuidoost Nederland

U kunt Funeral Assist Zuidoost Nederland inschakelen voor de laatste verzorging, het overbrengen en opbaren tot aan het staatsievervoer en meer… Het totale dienstenpakket is beschikbaar.

STAATSIEVERVOER, BEL 0478 511 111

POSTMORTALE ZORG, BEL 0492 389 358

Meer informatie

Zuidoost Nederland

U kunt Funeral Assist Zuidoost Nederland inschakelen voor de laatste verzorging, het overbrengen en opbaren tot aan het staatsievervoer en meer… Het totale dienstenpakket is beschikbaar.

STAATSIEVERVOER, BEL 0478 511 111

POSTMORTALE ZORG, BEL 0492 389 358

Meer informatie

VERTROUWD SAMENWERKEN

Met onze jarenlange ervaring in het uitvaartvak staat u er als uitvaartondernemer nooit alleen voor.

GA DIRECT NAAR

 • > Home
 • > Diensten
 • > Regio’s
 • > Vacatures
 • > Nieuws
 • > Contact

Contact opnemen

Flevo | IJssel | Vecht038 331 5500
info@funeralassist-fijv.nl

Gelderland
0314 391 831
uitvaartbureau@funeralassist-gld.nl

Midden Nederland030 200 6370
uitvaartbureau@funeralassist-mn.nl

Noord-Holland020 800 35 61
uitvaartbureau@funeralassist-nh.nl

West-Brabant | Zeeland06 114 64 704
uitvaartbureau@funeralassist-wbz.nl

Zuid-Holland0182 515 316
uitvaartbureau@funeralassist-zh.nl

Zuidoost Nederland
0478 511 111
uitvaartbureau@funeralassist-zon.nl

Regionale Kennis van Uitvaarten • Funeral Assist (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 6528

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.