Schade melden bij je autoverzekering | Jij kiest. FBTO (2024)

Je hebt schade aan je auto. Er zit bijvoorbeeld een deuk in je auto door een aanrijding. Of er is een tak op gevallen tijdens een storm. Heb je de FBTO Autoverzekering? Meld je schade het liefst binnen 3 dagen. We helpen je zo snel mogelijk.

Wat voor schade heb je?

Hoe je het beste je schade kunt melden, hangt af van de schade die je hebt. Soms kun je het bijvoorbeeld al zelf laten repareren. Kies hieronder jouw schade en lees precies hoe dat zit in jouw situatie.

Je hebt een aanrijding gehad

Zo meld je schade door een aanrijding

Ga naar Je hebt een aanrijding gehad

Je bent ergens tegenaan gereden

Zo meld je de schade

Ga naar Je bent ergens tegenaan gereden

Je auto is gestolen

Zo meld je diefstal

Ga naar Je auto is gestolen

Je hebt ruitschade

Zo meld je ruitschade

Ga naar Je hebt ruitschade

Je hebt andere schade

Zo meld je andere schade

Ga naar Je hebt andere schade

Wat moet je doen bij autoschade?

Als je schade hebt, wil je natuurlijk dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. Hoe je dat regelt? Bekijk de video!

Je kunt dit fragment alleen bekijken als je kiest voor de meest uitgebreide cookies(Compleet). Je keuze geldt voor de hele website.

Meer over cookies

Veelgestelde vragen

Heb je te maken met een ongeluk of autopech in het buitenland? En is er een 2e partij bij betrokken? Dan is het belangrijk om het Europees Schadeformulierin te vullen met de andere partij. Goed om te weten:

 • Het schadeformulier is voor alle landen gelijk, alleen de taal is anders.
 • Verzamel contactgegevens van zoveel mogelijk getuigen en vul die in op het formulier.
 • Onderteken het schadeformulier alleen als je het helemaal eens bent met wat erop is ingevuld.
 • Twijfel je over hoe het schadeformulier is ingevuld? Neem dan contact op met de politie. Die kan helpen met het invullen.
 • Het is niet overal gebruikelijk om een Europees Schadeformulier in te vullen. Heeft degene waar jij mee te maken hebt niet zo’n formulier? Probeer dan toch alles zoveel mogelijk in te vullen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je contactgegevens van de andere partij hebt. En weet waar hij of zij verzekerd is.
 • Maak foto’s van de situatie en de auto’s of andere voertuigen die betrokken zijn bij het ongeluk. Ook kun je foto’s maken van het rijbewijs en de groene kaartvan degene waar je mee te maken hebt.
 • In sommige landen moet er een vignet op de voorruit zitten waarop staat waar de auto verzekerd is. Hier kun je eventueel ook een foto van maken.

Kan de auto niet meer rijden? Bel dan altijd de FBTO Alarmcentrale. Of schakel de FBTO Alarmcentrale digitaal in. Die kun je overal in Europa gebruiken.

Meer lezen over schade in het buitenland? Deze FBTO-klanten vertellen je hun verhaal. En geven gelijk wat tips om schade in het buitenland te voorkomen.

Ja, je premie wordt hoger als we de schade vergoeden. Hoeveel je premie stijgt, hangt af van je aantal schadevrije jaren. En het aantal schades dat wij betalen. En is de schade niet je eigen schuld? Dan heeft dit in de meeste gevallen geen invloed op je premie.

Je schadevrije jaren worden lager als we je schade vergoeden. Hoeveel jaren er af gaan, hangt af van hoeveel schadevrije jaren je hebt. En het aantal schades dat wij betalen. Op de polis staat hoeveel schadevrije jaren je hebt. In de polisvoorwaarden (pdf)lees je wat je schadevrije jaren worden als we 1, 2, 3 of 4 schades betalen. Als de schade niet je eigen schuld is, heeft dit in de meeste gevallen geen invloed op je schadevrije jaren.

Dan is het belangrijk dat die persoon zo snel mogelijk geholpen wordt. Een ongeluk kan grote invloed hebben op je leven. Daarom hebben we een speciale afdeling die helpt in zo’n situatie: Achmea Personenschade. Zij helpen mensen met letsel met hulp en vergoedingen. Ze geven deskundig advies en denken mee over praktische oplossingen. Ook om het leven weer op te pakken. Lees meer over hulp bij letselschade.

Een schade melden kan effect hebben op je schadevrije jaren en no-claimkorting. Soms is het daarom voordeliger om een schade zelf te betalen. Bijvoorbeeld als de reparaties minder dan € 500,- kosten. Of als het bedrag dat je betaalt aan eigen risico en de hogere premie meer is dan de reparatie.

Meer weten over autoschade?

Lees onze blog met slimme tips en handige informatie.

Schade melden bij je autoverzekering | Jij kiest. FBTO (1)

Schade in het buitenland: en nu dan?

13 april 2022

Autopech, een ski-ongeluk of een botsing. Je hebt hulp nodig in het buitenland, en dan? Het overkwam deze FBTO-klanten.

Lees het artikel over
Schade melden bij je autoverzekering | Jij kiest. FBTO (2)

Verkeerde brandstof getankt? Stop de wagen

25 maart 2021

Benzine in een dieselauto is als motorolie in een frisse salade. Je auto wordt er goed ziek van!

Lees het artikel over
Schade melden bij je autoverzekering | Jij kiest. FBTO (3)

Autoschade zelf laten repareren soms voordeliger

23 juni 2021

Zelf schade laten repareren houdt je verzekerings­premie laag. Zo bereken je het omslagpunt.

Lees het artikel over

Hallo 👋 heb je hulp nodig?

Dan help ik je graag verder!

Schade melden bij je autoverzekering | Jij kiest. FBTO (2024)

FAQs

Hoe snel moet je schade melden FBTO? ›

Meld je schade of diefstal binnen 3 dagen bij FBTO

Wanneer het jou uitkomt. Je kunt dan ook gelijk foto's van de schade toevoegen of de bonnetjes die je hebt verzameld.

Hoelang duurt voordat autoverzekering de schade betaald? ›

Nadat er melding van de schade is gedaan, beoordeelt de verzekeraar de schade. Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende reactie termijnen, maar vaak heb je binnen een week tot 10 dagen een reactie. Zodra de schade definitief is vastgesteld, keert de autoverzekeraar de schade binnen 14 dagen uit.

Hoe werkt schade melden auto? ›

Maak foto's van de schade, vul het schadeformulier in, schrijf kentekens op van betrokken auto's en verzamel gegevens en verklaringen van getuigen. Meld de schade. Doe dit zo snel mogelijk. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar.

Hoe lang duurt een schadeafhandeling? ›

Gemiddeld duurt dat 5 werkdagen. In sommige gevallen kan dit langer duren, bijvoorbeeld als de expert afhankelijk is van aanvullende informatie van u of van de schadehersteller of van een opkoper bij total loss.

Hoelang duurt schade afhandeling FBTO? ›

Uitbetalen van je schade

Dan betalen wij het schadebedrag binnen 10 dagen.

Hoe lang de tijd om schade te claimen? ›

Na 5 jaar verloopt het recht om een schadevergoeding te claimen. De verjaringstermijn van 5 jaar begint te lopen vanaf het moment dat de schade bij jou bekend is. Je hebt ook een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Je kunt de termijn waarbinnen jouw claim moet worden ingediend doorbreken middels een stuitingsbrief.

Is het goedkoper om schade te claimen of zelf te betalen? ›

Vooral als je het bedrag makkelijk kunt betalen, is zelf betalen vaak het verstandigst. Je verliest dan geen schadevrije jaren en blijft profiteren van de no-claimkorting op je autoverzekering. Als je de schade toch claimt bij je verzekeraar, ben je bij kleine en relatief goedkope schades dus vaak duurder uit.

Is het verplicht om autoschade te laten herstellen? ›

Nee, het is niet verplicht om schade aan je auto te laten repareren. Laat je de schade aan jouw auto vaststellen door een schadehersteller? Dan kan de schadehersteller kosten in rekening brengen als je de schade niet laat repareren. Vraag dit van tevoren na bij jouw schadehersteller.

Hoeveel gaat je verzekering omhoog bij schade? ›

Het is niet eenduidig te zeggen hoeveel premie je omhoog gaat na een aanrijding. Doorgaans ligt de stijging gemiddeld tussen de 0-55%.

Hoe schade melden FBTO? ›

Je hebt een aanrijding gehad. Volg deze 6 stappen
 1. Bel alleen de politie als het echt nodig is.
 2. Schrijf het kenteken en telefoonnummer van de tegenpartij op.
 3. Maak foto's van de aanrijding.
 4. Ga naar een veilige plek. ...
 5. Meld je schade digitaal via de app Mobiel Schademelden. ...
 6. Meld de schade binnen 3 dagen.

Hoe werkt verzekering na aanrijding? ›

Heb je een casco-/allriskverzekering breng je verzekeraar op de hoogte. De verzekeraar zal, ongeacht de aansprakelijkheid, de schade direct vergoeden. Het is vervolgens aan de verzekeraar om de schade wel of niet te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Hoe werkt online schade melden? ›

Hoe werkt Mobielschademelden?
 • Maak foto's van de schade en aanrijdingssituatie en noteer gegevens van getuigen.
 • Selecteer de gebruikte voertuigen en het soort ongeval.
 • Vul de gegevens van de bestuurder(s) in.
 • Geef uw schade en eventueel letsel aan.
 • Beschrijf de ongevalssituatie.

Wat als verzekering niet reageert? ›

Mocht de verzekerde van de aangesproken verzekeraar niet reageren, dan volstaat een schadeformulier die door beide partijen is ondertekend. De verzekeraar zal dan, wanneer de toedracht duidelijk is, de schade moeten afwikkelen op basis van het schadeformulier. Met of zonder reactie van haar eigen verzekerde.

Wat te doen als de verzekering niet uitbetaald? ›

Je kunt dan de volgende dingen doen:
 1. Naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in het bemiddelen van en beslissen over geschillen tussen consumenten en verzekeraars. ...
 2. Klagen bij de Tuchtraad Verzekeraars. ...
 3. Rechter.

Wat als tegenpartij schade niet meld? ›

Als de tegenpartij nog steeds weigert om het aanrijdingsformulier in te vullen, meld het dan zo snel mogelijk bij de politie.nl of bel de politie 0900-8844. De politie kan helpen bij het vaststellen van de schuldige partij en het verzamelen van alle nodige informatie.

Hoe snel schade melden ANWB? ›

Via Mijn ANWB kan je zelf makkelijk, snel en 24 uur per dag bijna iedere schade melden. Waar je ook bent, wij gaan direct voor je aan de slag.

Hoe snel schade melden Allianz? ›

We doen ons best om je zo snel mogelijk op de hoogte te brengen over de afhandeling. Afhankelijk van hoe ingewikkeld je schade is, kan dit 15 werkdagen duren. Zodra wij een update hebben over de afhandeling van jouw schade, ontvang je van ons een mail.

Is FBTO goede verzekeraar? ›

Is FBTO een goede verzekering? FBTO telt zo'n 850.000 klanten en scoort volgens onze bezoekers gemiddeld een 9,3. Dit cijfer is ontstaan uit 848 reviews. Deze 848 klanten geven ook een toelichting over hun ervaringen bij de zorgverzekeraar.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5979

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.